www.optosin.hr

OPTOSIN

SUSTAVI, UREĐAJI I KOMPONENTE ZA ANALIZU, MJERENJA, REGULACIJU I MONITORING PLINOVA U PROCESIMA I OKOLIŠU

Usluge

U okviru svojih djelatnosti kupcima nudimo usluge kako slijedi:

 montaže, puštanje u rad i održavanje:

 mješača plinova
 detektora propuštanja plina
 procesnih analizatora plinova, analizatora dimnih plinova
 analizatora vlage u plinovima
 opreme za izuzimanje i pripremu uzorka plina za analizu
 automatiziranih sustava upravljanja

 servisiranje i isporuka potrošnih dijelova:

 otklanjanje kvarova i servisiranje analitičke, mjerne i zaštitne opreme za dimne i tehničke plinove u vangarantnom periodu
 dobava rezervnih i potrošnih dijelova za navedenu opremu
 oprema u sustavima centralnog monitoringa emisija (CEMS-a)
 opreme za izuzimanje i pripremu uzorka plina za analizu

Sve što vam je potrebno za korištenje tehničkih plinova, do uključivo mjesta potrošnje, od sada možete nabaviti na jednom mjestu.